Aydın Ticaret Borsası üyelerinin sorunu çözüldü

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, her platformda dile getirdikleri taleplerin sonuca ulaştığını ve uygulamanın bugünden itibaren başladığını müjdeledi.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; “Borsamız üyelerinin çıkarları doğrultusunda, Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin, bir çoğunun birim fiyatları yüksek olması sebebiyle, üreticilere yapılan ödemeler, genelde üretim yerinde peşin ve nakit yapıldığından kanun çerçevesinde belirtilen hadleri aşmaktadır. Borsamız kotasyonuna tabi ürünlerin de ‘Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler’ kapsamına alınması, Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilerden, Borsada tescili yapıldığından dolayı yapılan alımlarda düzenlenecek müstahsil makbuzlarında 7 bin TL’lik haddin aranmaması konusunda her platformda dile getirdiğimiz talebimiz, Borsamızın etkin çalışmaları sonucunda 09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 09 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe Giren Madde
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480)
MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”
MADDE 3 – Bu Tebliğin;
a) Birinci maddesi 1/7/2017 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu habere de bakabilirisiniz

Ege’nin lisansüstü programlarına 7 bin 233 başvuru

Araştırma üniversitesi olma hedefi ile son üç yılda eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı çalışma …

Bir Cevap Yazın

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: