Reklamlar

logo

Yoga Nedir?

Yoga Nedir?

Yoga” kelimesi Sanskritçe’de hem “bütünlük” hem de “disiplin” anlamına gelen bir kelimedir.

Yoga; bizi meydana getiren fiziksel, ruhsal (enerji) ve zihinsel bedenlerimizi bir bütün olarak algılayarak disipline etmemize yarayan bir çalışmadır. Dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur.

Yoga bir dini, düşünceyi, duyguyu, belirli bir yaşam tarzını veya belirli ahlak kurallarını empoze etmeye çalışmaz. Sadece kendimizle bağ kurmamıza yarayan, insanın kendi doğasıyla yaptığı içsel bir araştırmadır.

Yoga’nın Tarihçesi

Yoga, M.Ö 3000’li yıllarda Hindistan’da ortaya çıkmış bir felsefe, bir yaşam bilimidir. İlk yazılı kaynağı olarak gösterilen Patanjali’nin Yoga Sutraları’dır. Bu metinde yoga ile ilgili her türlü açıklama kısa ve öz açıklamalarla yazılmıştır. Bu yazıt bizim için bir yol gösterici, kendi içsel araştırmamızı yapmak için bir rehberdir. Patanjali’nin kaynak eseri Yoga Sutra’da  Yoga’nın 8 bölümü olduğundan bahsedilmiştir.

Ancak bu yollar ayır ayrı uygulamalar değildir. Hepsi bir bütün olarak uygulanması gereken yolardır.

       1.Yama – (Negatiflerden arınma) Evrensel Ahlak kuralları

      2.Niyama (Pozitifleri güçlendirme) Disiplin yoluyla bireysel arınma

  1. Asana – (Duruş) Vücut çalıştırma teknikleri
  2. Pranayama – (Enerji kontrolü) Nefes teknikleri
  3. Pratyahara – (Geri çekmek) Zihnin dışsal duyu ve nesnelerin baskılamasından geri çekilmesi ve özgürleşmesi
  4. Dharana – (Odaklanma) Konsantrasyon teknikleri
  5. Dhyana – (Derin odaklanma) Meditasyon teknikleri
  6. Samadhi – (Üstün odaklanma/Aydınlanma) Süperkonsantrasyon teknikleri

Yama

Yamalar arınma çalışmalarıdır. Evrensel ve etnik kanunlarla uyum içindedir ve doğru insan olmak için bize yol gösterir.5 noktaya dikkat çekerek yaşayanlar için ahlaki disiplin oluşturur. Yama, diğer insanlarla ilişkilerimizi ayarlar ki bunlar;

Ahimsa  – Şiddetsizlik, sadece fiziksel boyutta değil düşüncelerimizde bile uygulamamız              gereken bir ahlaki disiplindir.

Satya    Doğruyu söylemek , Dürüst olmak

Asteya –  Çalmamak, her konuda çalmamak.

Brahmacharya –  Yaşam enerjisini spirituel alana kaydırmak

Aparigraha –  Mütevazilik – İstifçilik yapmamak

Niyama

Sekiz basamaklı yolda ikinci basamağı oluşturur. Bu da beş basamaktan oluşur ve kişisel disiplinlerle ilgilidir.

Saucha – Saflık, temizlik. Hem fiziksel hem zihinsel temizlik.

Santosha – Kanaatkar olma

Tapas – Kişisel disiplin. Bir konuyu inançla yürütme

Svadhyaya – Dua etmek, kutsal kitap okumak

Ishvara-pranidhana – Teslimiyet. Tanrıya inanma ve teslim olma.

Asana

(Duruş) Vücut çalıştırma teknikleri

“Asana”nın anlamı Sanskritçe’de “Sitira Sukha”dır. Sitira “farkındalık”, sukha “gevşemek” demektir.

Asana basamağı, fiziksel beden duruşlarını uygulama çalışmasıdır. Yoga uygulayıcılarının en çok tanıdığı ve uyguladığı basamak budur. Bedeni belli duruşlarda tutma sanatı, fiziksel kuvvet kazandırmasının yanı sıra zihni de güçlendirir ve odaklanmasını sağlar. 

Pranayama

(Enerji kontrolü) Nefes teknikleri

Prana yaşam enerjisi olarak tanımlanır. Yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için prana  veya Chi yada ki enerjisine ihtiyacımız vardır. Prana nefes ile bedenimiz girer. Nefes kontrolü ve teknikleri yoga da çok önemlidir.  Nefesimizi fark edip doğru yönlendirdiğimizde içimizdeki enerjiyi de doğru yönlendirebiliriz. Böylece bedensel blokajlardan da arınırız. Ve daha kaliteli bir hayat yaşamaya başlarız.

Pratyahara

 (Duyuların Kontrolü)

Duyularımızı maddeyle bağlantısını fark ederek onlar dan ayıryırarak zihni rahatlatmak. İlk dört basamak “Dışsal Yoga” olarak adlandırılırken, son dört basamak “İçsel Yoga” olarak geçer. Bu yüzden 5.ci basamak olan Pratyahara’nın içsel ve dışsal arasında bir köprü olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Dharana

(Odaklanma ve İçsel Algı Farkındalığı)
Dharana ;zihnimizi bir yönde odaklamayı öğretir. Bundaki amaç içsel iyileşmedir ki bunu zihnimizi tamamen odaklayarak yapabiliriz.

Dhyana   

(Meditasyon)
Bu basamak özveri ve sadakatle meditasyon yapmak üzerinedir. Amaç, evreni ve kendinizi daha iyi anlama ve yakınlaşabilmektir.


Samadhi  

(Evrenle Bütünleşme)
Son basamak gerçek Yoga’yı ve kalıcı mutluluğu getirir.

Reklamlar
Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+2 = ?